The Samurai Trilogy - Samurai III: Duel At Ganryu Island/宮本武蔵完結編 決闘巌流島/Miyamoto Musashi kanketsuhen: kettō Ganryūjima | Hiroshi Inagaki | 1956

The Samurai TrilogySamurai III: Duel At Ganryu Island/宮本武蔵完結編 決闘巌流島/Miyamoto Musashi kanketsuhen: kettō Ganryūjima | Hiroshi Inagaki | 1956

06 / 18 / 2012 36   originally from mizoguchi   via mizoguchi

The Samurai trilogy: Samurai II: Duel at Ichijoji Temple/続宮本武蔵一乗寺の決闘/Zoku Miyamoto Musashi: Ichijōji no kettō | Hiroshi Inagaki | 1955

06 / 16 / 2012 56   originally from mizoguchi   via mizoguchi
The Samurai Trilogy — Samurai I:  Musashi Miyamoto/宮本武蔵 (Hiroshi Inagaki - 1954)
The Samurai TrilogySamurai I:  Musashi Miyamoto/宮本武蔵 (Hiroshi Inagaki - 1954)
06 / 15 / 2012 33   originally from mizoguchi   via mizoguchi