Sergei Eisenstein

Sergei Eisenstein

Sergei Eisenstein

Sergei Eisenstein

Satyajit Ray’s sketches of D.W. Griffith, Sergei Eisenstein, Akira Kurosawa, and Pablo Picasso. [x]